rope

Rope access betekent vrij vertaald toegang via touw en dan heb je er al meteen een beter beeld bij. Rope access wordt ingezet om een moeilijk bereikbare plek te bereiken.

Veel van deze werkzaamheden worden uitgevoerd in de civiele branche. Als je kijkt naar vroeger, dan waren bijna alle gebouwen rechthoekig en makkelijk te bereiken. Inmiddels is dit wel anders. Architecten van nu willen steeds meer hun eigen stempel drukken op de gebouwen die worden ontworpen en dus wordt er steeds vaker voor afwijkende vormen gekozen en is niet alles dat hoog in een gebouw aanwezig is, makkelijk bereikbaar.

Sommige gebouwen lijken soms wel een kunstwerk en dat maakt met name het onderhoud en montage aan deze gebouwen een stuk lastiger. Je kunt je voorstellen dat een steiger al helemaal niet aan de orde is, maar ook voor hoogwerkers is het vaak lastig om deze plekken (veilig) te bereiken.

En dan is rope access de beste oplossing.

Overigens wordt niet alleen in de civiele branche vaak rope access ingezet. Ook in de maritieme branche, de offshore en de petrochemie wordt hier veelvuldig gebruik van gemaakt. Waar moet je dan aan denken? Aan kranen in de haven, aan boorplatformen, aan industrieterreinen, op schepen, tankparken en olie raffinaderijen.

Wat zijn de voordelen van rope access?

  • Het kan elke plek bereikbaar maken. Of het nu gaat om hoogte, of ook, diepte, rope access biedt eigenlijk altijd een oplossing om een plek bereikbaar te maken.
  • Het is een veilige manier als het gaat om werken op hoogte. De technicians zijn bevestigd aan twee onafhankelijke ankerpunten.
  • Het is een efficiënte manier van werken. De touwen kunnen snel worden opgehangen en weer worden weggehaald. Dit maakt het tijd besparend en geschikt om iets met spoed te kunnen uitvoeren.
  • De overlast wordt tot een minimum beperkt. Als je het afzet tegenover andere werkmethodes, bijvoorbeeld een steiger, dan neemt het bijzonder weinig ruimte in beslag. Hierdoor blijft de overlast voor bijvoorbeeld lopende bedrijfsprocessen en de omgeving beperkt.
  • Het is een werkmethode die milieuvriendelijk is. Er worden geen gassen uitgestoten omdat er wordt gewerkt met touwtechnieken.